بوستر پمپ آبرسانی

سیستم بوستر پمپ آبرسانی پایا شامل یک ایستگاه پمپاژ آب می باشد که از یک یا چند الکتروپمپ که به صورت موازی کنار هم قرار گرفته اند و از یک کلکتور مشترک تغذیه می گردند و خروجی آب آنها وارد یک کلکتور مشترک می گردد و از طریق یک تابلوی کنترل فرمان می گیرند. وظیفه این سیستم تامین فشار آبی مشخص و تقریبا ثابت در دبی های متغیر مصرف آب می باشد. بوستر پمپ آبرسانی پایا در دو دسته کلی تقسیم بندی می شود. بوستر پمپ آبرسانی دور ثابت و بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر. کلیه تجهیزات این دو نوع بوستر پمپ آبرسانی به جز تابلوی کنترل و فرمان و سنسور فشار آن، مشابه همدیگر است. و بزرگترین تفاوت این دو نوع از بوستر پمپ آبرسانی در هوشمند بودن بوستر پمپ دور متغییر است. در این دسته از درایو یا همان اینورتر و سنسور فشار یا همان ترانسمیتر برای دریافت اطلاعات در مورد فشار شبکه آبرسانی و به کار انداختن الکتروپمپ ها استفاده می شود.

انواع بوستر پمپ آبرسانی

  • بوستر پمپ سیستم اطفای حریق
  • بوستر پمپ آبیاری مزارع و کشتزار های بزرگ
  • بوستر پمپ آبرسانی مجتمع های مسکونی
  • بوستر پمپ آبرسانی شهر ها و شهرک ها
  • بوستر پمپ آبرسانی ساختمان های مرتفع
  • بوستر پمپ آبرسانی بیمارستان ها و فرودگاه ها
  • بوستر پمپ آبرسانی هتل ها و کارخانه ها و مراکز صنعتی
  • بوستر پمپ مورد استفاده در پروژه های آبیاری قطره ای و باران مصنوعی
  • بوستر پمپ آتش نشانی
  • بوستر پمپ کشاورزی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s