دریافت اقامت در کانادا، از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری

دریافت اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری و کار آفرینی دو روش کاملا جداگانه و متفاوت است، اما متاسفانه بیشتر افراد فکر می کنند که هر دوی این روش ها مشابه هم هستند. در روش سرمایه گذاری شما می توانید بدون این که شغلی داشته باشید یا یک بیزینس راه اندازی کنید، یک شغل یا بیزینس کامل را با سرمایه خود خریداری کنید و به راحتی اقامت کانادا را دریافت کنید. اما مهاجرت به کانادا و اخذ پاسپورت از طریق سرمایه گذاری روش مناسب تری است.

اما در روش کارآفرینی باید یک کسب و کار را از صفر راه اندازی کنید تا بتوانید اقامت کانادا را دریافت کنید. در این دو روش فقط کافی است یک سرمایه زیاد داشته باشید تا  بتوانید به راحتی اقامت کانادا را دریافت کنید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s