ثبت شرکت در ترکیه

اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت هم کاربردی و موثر جهت افراد متمکن و مدیران کسب و کارهاست. سهولت، سرعت زیاد روند ثبت شرکت در ترکیه و همچنین دارا نبودن شرط حضور برای اخذ اقامت ترکیه، از مزایای اصلی گرفتن اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت است. البته این روش دارای معایبی نیز هست، به عنوان نمونه لزوم اجاره یا خرید دفتر برای شرکت که این موارد اخذ اقامت ترکیه را از طریق ثبت شرکت برای افراد فاقد تمکن مالی دشوار می سازد.

هر چند که هر فرد کارآفرین می تواند در هر جایی که باشد به واسطه استعدادها و نوع نگرشش، پیشرفت چشمگیری داشته باشد، اما در هر صورت چنان چه شخصی کارآفرین و متقاضی مهاجرت به ترکیه باشد، گرفتن اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت، موقعیتی مناسبی محسوب می شود. متقاضیان ثبت شرکت علاوه بر اخذ اقامت موقت ترکیه، امکان اخذ اقامت دائم و دریافت پاسپورت کشور ترکیه را نیز خواهند داشت. در مجموع ثبت شرکت در ترکیه کار حقوقی و تخصصی است که برای آگاهی از انجام صحیح و سریع مراحل ثبت شرکت در آن و همچنین آگاهی کامل از قوانین حاکم بر کشور ترکیه می توان از راهنمایی کارشناسان مجرب در این حوزه نیز بهره برد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s